Žiačky speváckeho oddelenia zo speváckej triedy pani uč.Mgr. Dariny Kunkovej sa zúčastnili speváckej súťaže Kremnické Laso – 13.4.2018

Ich výkony si môžete pozrieť cez nasledujúci link:

58:20 Dominika Rusnáková – spev s vlastným sprievodom na ukulele
7:12:30 Karin Rusnáková, klavírny sprievod Dominika Rusnáková

https://zuskremnica.edupage.org/text27/?

Čítať ďalej
Čítať ďalej

Noc s Andersenom

On March 26, 2018 By

23.3.2018 organizátori Verejná knižnica Mikuláša Kováča – pobočka Karpatská 3, Občianska rada Rudlová-Sásová II, NOI Náš domov Sásová, Spoločenstvo Rudlová-Sásová, Denné centrum seniorov a ZŤP Púpava, DIVADLO POD BALKÓNOM
Mesto Banská Bystrica a poslanci VO č.3
pripravili krásne podujatie, ktoré otvorila Anka Hrušková za knižnicu MK. Program bol rôznorodý. Szuš […]

Čítať ďalej

Pozývame Vás na podujatie Nos s Andersenom v knižnici Sásová, na ktorom sa budete môcť stretnúť aj s našimi žiakmi!

Čítať ďalej

Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku sme sa pred sviatkami rozlúčili Vianočným koncertom žiakov Hudobného a Tanečného odboru.

Prekrásnymi melódiami sme priblížili Vianočnú atmosféru deťom aj rodičom a spríjemnili si tak predsviatočné obdobie.

 

Čítať ďalej

Naši žiaci tanečného a hudObného odboru sa úspešne zúčastnili castingu do televíznej šou ZEM SPIEVA.

Pod vedením Evy Stráňavskej sa tak posúvajú ďalej a my sa tešíme na nich už priamo v programe.

Čítať ďalej

Dňa 2.6.2017 mala naša SZUŠ Lavuta česť uvítať na svojej pôde členov svetoznámeho súboru Alexandrovci. Deti tak mali možnosť zoznámiť sa s ich speváckym a inštrumentálnym umením a taktiež s ich históriou. Dozvedeli sa viac o vzniku tohto súboru i o tradičných hodobných nástrojoch ako napr.balalajka. Na záver mali deti možnosť zaspievať si spolu s […]

Čítať ďalej

 

DFS PRVOSIENKA  ROZKVITLA NA VIANOCE

A oslávila 35. Rokov účinkovania súboru

Detský Folklórny súbor PRVOSIENKA bol založený v roku 1980  ako súčasť odboru ZUČ

pri Dome kultúry pod vedením manželov Vlasty a Ľubomíra Gagovcov.

Od jari 1986 je  umeleckou vedúcou  a choreografkou súboru  Ing. Iveta Bariaková

Od októbra 1987 ďalšou umeleckou vedúcou […]

Čítať ďalej

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár