Hanka Tomčákovská a Dominika Lea Maráková dnes po I.kole DIS v ZUŠ J.Cikkera aj s pani uč.Mgr.art. Miroslavou Matisovou, PhDr.

 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár