Dňa 7. mája sa žiaci SZUŠ Lavuta zúčastnili celoslovenskej klavírnej prehliadky ” Banskoštiavnické kladivká 2019″.  Celkovo sa na súťaži prezentovali žiaci zo 47 ZUŠ z celého Slovenska. Klavírna prehliadka bola na vysokej profesionálnej úrovni, kde sa konfrontovali hudobno – interpretačné klavírne zručnosti a vedomosti žiakov. Mladí klaviristi mohli navzájom porovnať svoje klavírne umelecké kvality a súčasne načerpať inšpiráciu aj do ďalšej tvorivej práce. Naši žiaci sa úspešne prezentovali na tejto klavírnej prehliadke a umiestnili sa v nasledujúcich pásmach:  Dominika Lea Maráková, Daniela Macková, Terézia Godžáková, Dagmar a Martina Šolcové, aj Thea Opálková získali bronzové pásmo.Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a zároveň im prajeme veľa úspechov a tvorivej inšpirácie do ďalších rokov svojho štúdia.   

 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár