🎵Ocenenie našej práce a našej žiačky!🎶
Medzi tromi ocenenými bola po dôslednom výbere aj naša žiačka hry na klavíri – Hanka Tomčakovská.👏
Za jej úspešným štúdiom a vynikajúcimi študijnými výsledkami stojí naša dlhoročná pedagogička Mgr.art.Miroslava Matisová, PaedDr.👏
Ďakujem obidvom za skvelú reprezentáciu našej školy a rodičom za podporu a spoluprácu so školou.
 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár