Už tradične sa v mesiaci jún otvoria brány našej školy verejnosti. Naši žiaci prezentujú svoje umenie a rodičia majú možnosť nazrieť do procesu vyučovania a taktiež porovnať výkony jednotlivých žiakov, či progres vlastných detí. Je to taktiež jedinečná príležitosť pre diskusiu a výmenu skúseností, názorov a postrehov. Samozrejme je to aj príležitosť pre všetkých záujemcov o štúdium na našej škole, vidieť a zažiť atmosféru ešte pred tým, než sa stanú našimi žiakmi. Aj tento rok sa nás zhromaždil hojný počet, počasie nám tentokrát opäť prialo a tak sme mali možnosť prežiť príjemné popoludnie v kruhu rodičov, žiakov a priateľov školy, ale aj zaujímavých hostí.

 

 

 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár