Do výtvarnej súťaže žiakov ZUŠ, ktorú Verejná knižnica Mikuláša Kováča vyhlásila 1.marca 2018 sa zapojili nasledovné umelecké školy: ZUŠ Jána Cikkera Banská Bystrica, SZUŠ Róberta Tatára Banská Bystrica, SZUŠ Lavuta Banská Bystrica a SZUŠ Zacharová Vlkanová.
Spomedzi 57. výtvarných prác detí porota vybrala víťazné a medzi nimi bola aj práca našej žiačky Laury Hutárovej, ktorá krásnu získala druhú cenu.

https://www.vkmk.sk/akt

ualne-informacie.html

 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár