Krásny začiatok škoského roka!🍀🍀🍀📚
Želáme všetkým žiakom, žiačikom, rodičom a učiteľom pohodový a úspešný školský rok 2022/2023!
My sme ten náš zahájili spolu so ZŠ Pieninská hudobným spestrením ich zahájenia školského roka a uvítaním prváčikov!
Pokračovať budeme poobede u nás v SZUŠ Lavuta na Magurskej 13 – Sásová, kde už naplno začneme aj zápisom nových žiačikov, nových malých umelcov🥰
Tešíme sa na Vás!🎶
 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár