Školský rok 2022/2023

Piano v modernom rytme, Bojnice 2022

III. kategória Bronzové pásmo – Berenika PETRÍKOVÁ

19.5.2023 Detský hudobný festival Jána Cikkera XXIX. ročník

Detská interpretačná súťaž v sólovej hre na klavír

I. kategória Strieborné pásmo – Hanka Tomčakovská

Banskoštiavnické kladivká 2023

IIII. kategória Bronzové pásmo – Dagmar Šolcová

12.5.2023 PinkString – regionálna súťaž v hre na klasickej gitare, Zvolen

III.kategória Striebroné pásmo – Matúšč Obertáš

Baby kategória  Bronzové pásmo – Bronislav Chovanec

2022 Pink Song, Zvolen

II.A kategória Bronzové pásmo – Mária Hajabačová

I.A kategória Bronzové pásmo – Matej Chovanec

VIII. ročník klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove

VI.kategória – Bronzové pásmo – Berenika Petríková

24.5.2023 Medzinárodná výtvarná súťaž Ríša fantázie, Lučenec

I.kategória 3 MIESTO – Hana Hudáková

Zemplín Pop, 2023

B3 kategória do 20 rokov/ hudobné skupiny Bronzové pásmo

a Cena za spevácky výkon – Mária Palušová

Školský rok 2021/2022

Banskoštiavnické kladivká 2022

II. kategória Bronzové pásmo – Dominika Lea Maráková

III. kategória Bronzové pásmo – Sofia Dlhopolčeková

IV. kategória Strieborné pásmo – Martina Šolcová

IV. kategória Bronzové pásmo – Dagmar Šolcová

V. kategória Zlaté pásmo – Šimon Kapusta

29.4.2022 Pink Song, Zvolen

4B kategória Bronzové pásmo – Mária Palušová

6..9.6.2022.Festival komornej hudby ZUŠ, Čadca

2A kategória Strieborné pásmo – Trio+ basso continuo

Školský rok 2018/2019

23.5.2019 Piano  v modernom rytme – Bojnice

IV. kategória sólo Strieborné pásmo – Alexander Zigo

24.5.2019 Detvianska zlatá struna – v sólovej hre na husliach

II. kategória Zlaté pásmo – Jozef Berky

I.kategória Striebroné pásmo – Leila Garnet

Banskoštiavnické kladivká 2019

IV. kategória Bronzové pásmo – Thea Opálková

III. kategória Bronzové pásmo – Martina Šolcová

I. kategória Bronzové pásmo – Dominika Lea Maráková

IV. kategória Bronzové pásmo – Daniela Macková

24.4.2019 Hviezdy hrajú srdcom, Ružomberok 

V. kategória Bronzové pásmo – Šimon Kapusta

18.3.2019 Vesmír očami detí, Banská Bystrica

Diplom za účasť

4.4.2019 VIII. Ročník prehliadky komornej hry a orchestrálnej hry, Brezno

Diplom za prínos a zachovanie komornej a orchestrálnej hry

26.4.2019 Pink song, Zvolen

3B kategória v sólovom speve Bronzové pásmo – Mária Palušová

Školský rok 2016/2017

4.5.2017 BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ 2017

IV. kategória Strieborné pásmo – Šimon Kapusta

IV. kategória Bronzové pásmo – Agáta Macková

III. kategória Bronzové pásmo – Daniela Macková

II. kategória Bronzové pásmo – Martina Šolcová

I. kategória Bronzové pásmo – Dagmar Šolcová

28.4.2017 Spevácka súťaž Pink Song 2016 Zvolen

Bronzové pásmo v kategórii 3B – Karin Rusnáková

1.4.2017 PONICKÁ FUJARKA

II.kategória sólo spev 1.miesto – Olívia Kamenská

I.kategória sólo spev 2.miesto – Alexander Lunter

spevácka skupina I.kategória – 2.miesto

spevácka skupina II.kategória – 3.miesto

ľudová hudba – 2.miesto

tradičné hudobné nástroje 1.miesto – Alžbeta Bartlová (zvonce)

Školský rok 2015/2016

9.6.2016 Cesty za poznaním minulosti – výtvarná súťaž

1.miesto v 2.kategórii za prácu: Mám rád mesto, kde žijem – Ivana Vargová

31.5.2016 BANSKOBYSTRICKÁ PALETKA 2016

Diplom za kolekciu prác VI. detskej výtvarnej súťaže BANSKOBYSTRICKÁ PALETKA

29.4.2016 Spevácka súťaž Pink Song 2016 Zvolen

Strieborné pásmo v kategórii 3.A – Rusnáková Karin

PINK SONG 2016 Vysledkova listina

13.3. 2016 34. súťažná prehliadka hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU

1. miesto v kategórii ľudovej hudby

2. miesto v kategórii skupinový spev

DFS Prvosienka

15. 3.2016 Okresné kolo XXXI. ročníka výtvarnej súťaže ,,Vesmír očami detí”

 Marianna Chromiaková – ocenená práca s postupom do celoslovenského kola

Veronika Hanusková – ocenená práca s postupom do celoslovenského kola

14.4.2016 súťaž v sólovej hre na klavír Nová Baňa

Šimon Kapusta – umiestnenie v zlatom pásme – absolútny víťaz

Dagmar Šolcová – umiestnenie v striebornom pásme

Daniela Macková – umiestnenie v bronzovom pásme

Terézia Godžáková – umiestnenie v bronzovom pásme

Školský rok 2014/2015

16.6.2015  5. ročník detskej výtvarnej súťaže Banskobystrická paletka

ocenené práce

Lukáš Červenák 9 rokov          SZUŠ Lavuta, Banská Bystrica

Jazmína Sarkőzi 9 rokov          SZUŠ Lavuta, Banská Bystrica

Michal Blanár 10 rokov        SZUŠ Lavuta, Banská Bystrica

Veronika Hanusková 10 rokov        SZUŠ Lavuta, Banská Bystrica

Ivana Vargová 15 rokov        SZUŠ Lavuta, Banská Bystrica

29.3.2015 33. súťažná prehliadka hudobného folklóru O Ponickú fujarku

Cena diváka 2015

1. miesto za skupinový spev (1. – 4. roč. ZŠ)

3. miesto za skupinový spev (5. – 9. roč. ZŠ)

2. miesto v kategórii ľudovej hudby

29.4.2015 Festival komornej hry Brezno

Diplom za účasť

30.4.2015 Pink song 2015

kategória 1A. – Škrváňová Alexandra – Bronzové pásmo

                                 Rusnáková Dominika – Strieborné pásmo

kategória 3.A – Straková Veronika – Strieborné pásmo

                           Simona Vredíková – Broznové pásmo

kategória 4.B – Agnesa Krnáčová – Bronzové pásmo

Školský rok 2013/2014

19.5.2014 19. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet

Michal Kemkadiplom a cena za víťaznú prácu v kategórii ZUŠ, kresba, maľba, grafika a kombinované techniky

7.5.2014 Detský folklórny festival – Kokava nad Rimavicou

Ľudová hudba – strieborné pásmo

Patrik Šávolt – tradičné ľudové nástroje – strieborné pásmo

pedagogické vedenie Eva Stráňavská

1. – 3.5.2014 Detský hudobný festival Jána Cikkera v Banskej Bystrici –

DIS v sólovom speve

I.kategória – Dominika Rusnáková (uč. Mgr. D.Kunková) – strieborné pásmo

III. kategória – Veronika Straková (uč.Mgr.art. M.Pastorková Kiseľová,PhD.)- strieborné pásmo

29.4.2014 Klavírna súťaž ,,Rečou klavíra,, ZUŠ Kysucké Nové Mesto

III. kategória, sólová hra – Šimon Kapusta (Uč.Dis.art.M.Adamčíková) – bronzové pásmo

II. kategória, sólová hra – Daniela Macková (uč.Mgr.art.M.Matisová) – bronzové pásmo

24.4.2014 PINK SONG Zvolen

1.A kategória – Dominika Rusnáková (uč. Mgr. D.Kunková) – strieborné pásmo

1.A kategória – Šimon Mastiš  (uč. Mgr. D.Kunková)- strieborné pásmo

2.A kategória – Laura Gažová(uč.Mgr.art. M.Pastorková Kiseľová,PhD.) – zlaté pásmo

4.B kategória – Agnesa Krnáčová(uč.Mgr.art. M.Pastorková Kiseľová,PhD.) – strieborné pásmo

3.4.2014 IX. ročník súťaže v hre na husliach a ostatných sláčikových nástrojoch – Brezno

3.kategória – Tamara Kocianová (uč. Mgr.art.P.Styková)- 2. miesto

3.4.2014 Druhý ročník regionálnej klavírnej súťaže Nová Baňa

 0.kategória – Dagmar Šolcová (uč. Mgr.art. M.Oláhová) – strieborné pásmo

1.kategória – Adam Belan (uč.Mgr.art.M.Matisová)  – strieborné pásmo

Daniela Macková (uč.Mgr.art.M.Matisová)  –  strieborné pásmo

Martina Šolcová (uč. Mgr.art. M.Oláhová) – strieborné pásmo

Dominika Rusnáková – bronzové pásmo

2.kategória – Šimon Kapusta (Uč.Dis.art.M.Adamčíková)  – strieborné pásmo

  3.kategória – Karin Rusnáková – bronzové pásmo

30.3.2014 Ponická fujarka – súťaž DFS v hre na tradičných hudobných nástrojoch, v  sólovom speve a skupinovom speve

Spevácka skupina 1. kategória – 2. miesto

Sólista inštrumentalista 1. kategória – Patrik Šávolt – 1. miesto

Sólista inštrumentalista 2. kategória – Hugo Śebestián (uč.E.Stráňavská) – 2. miesto

Ľudová hudba – 2. miesto

Dievčenská spevácka skupina – 1.miesto

pedagogické vedenie ľudovej hudby Eva Stráňavská

pedagogické vedenie vokálnej skupiny Helena Homolková a Iveta Bariaková

27.3.2014 XIX. ročník speváckej súťaže Vokálna jar – Kysucké Nové Mesto
Dominika Rusnáková, I. kategória (uč. Mgr. D.Kunková) – bronzové pásmo

11.3.2014 okresné kolo XXIX. ročníka výtvarnej súťaže,, Vesmír očami detí”

Lara Šramková (uč. Silvia Havelková) – 4. kategória – diplom za ocenenú prácu s postupom do celoslovenského kola

Školský rok 2012/2013

17.4.2013 Spevácka súťaž Pink song Zvolen

  Veronika Straková – bronzové pásmo pásmo

   Dominika Rusnáková – bronzové pásmo

  Laura Gažová – zlaté pásmo

            Simon Mastiš – cena najmladšieho účastníka súťaže, strieborné pásmo

24.4.2013 Klavírna súťaž Rečou – klavíra Kysucké Nové Mesto

      Alexander Zigo – bronzové pásmo

        Boris Obergries – strieborné pásmo

Ponická fujarka 2013

Detský folklórny súbor prvosienka – absolútny výťaz
Spev sólo – Veronika Straková 2. kategória – 1. miesto
Spevácka skupina I.kategória – 1. miesto
Sólista inštrumentalista 1. kategória- Patrik Šávolt (drumbľa) – 1. miesto
Sólista inštrumentalista 2. kategória – Vladimír Slávik (cymbal) – 1. miesto
Ľudová hudba – 2. miesto

 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár