23.3.2018 organizátori Verejná knižnica Mikuláša Kováča – pobočka Karpatská 3, Občianska rada Rudlová-Sásová II, NOI Náš domov Sásová, Spoločenstvo Rudlová-Sásová, Denné centrum seniorov a ZŤP Púpava, DIVADLO POD BALKÓNOM
Mesto Banská Bystrica a poslanci VO č.3
pripravili krásne podujatie, ktoré otvorila Anka Hrušková za knižnicu MK. Program bol rôznorodý. Szuš Lavuta, zberatelia známok a deti si vytvorili vlastnú známku, mineralógovia umožnili deťom hľadať pre Palculienku zlatú rybku-hladali ju ako ozajstní zlatokopovia. Prestávky na jedlo, oddych boli deťom vyplnené čítaním rozprávok H.C.Andersena. Deti si vyskúšali herectvo s DIVADLOM POD BALKÓNOM. 

Naši žiaci a pedagógovia SZUŠ Lavuta ukázali deťom ako prebieha vyučovanie v našej hudobnej škole, predviedli hru na rôznych dychových nástrojoch a samozrejme sa dozvedeli aj veľa zaujímavostí o nich.

 

 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár