Mgr.art. Miroslava Kiseľová, PhD.

Spev (klasický a muzikálový), riaditeľka

Operný spev študovala na Konzervatóriu v Žiline a po jeho ukončení ďalej na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, v triede Mgr. Zlatice Livorovej. Po ukončení štúdia sa venovala koncertnej činnosti a niekoľko rokov pôsobila ako sólistka Štátnej operi v Banskej Bystrici, kde stvárnila viacero závažných postáv mezosopránového odboru – Carmen (Carmen), Rómeo (Capuletovci a Montekovci), Maddaléna (Rigoleto), Rosina (Barbier zo Sevilli), Ramiro (Záhradníčka z lásky), Mercedes (Carmen) a iné. Súčasne pôsobila aj ako hosť v Štátnej opere v Košiciach a v Slovenskom národnom divadle, s ktorým sa okrem iného zúčastnila aj operného festivalu vo Švajčiarskom Solothurne v roli Loli (P.Mascagni – Sedliacka česť) a Ines (G.Verdi – Trubadúr). Koncertne spolupracovala s ŠKO Žilina a Orchestrom Slovenského rozhlasu. So Štátnou operou v Banskej Bystrici sa opakovane zúčastnila koncertných  turné v Japonsku v roli Carmen. V zahraničí ďalej účinkovala vo Švajčiarsku, Maďarsku, Poľsku a v Čechách. Počas svojej umeleckej praxe sa venovala aj pedagogickej činnosti, v ktorej pokračuje aj naďalej.
Od roku 2015 pôsobí aj ako pedagóg spevu, interpretačného semináru a metodológie hlavného predmetu na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.

DisArt. Marek Horňák

Hra na gitare, komorná hra, hra v súbore

Vzdelanie:

2014-2021 – Konzervatórium J.L.Bellu v odbore hra na gitare

2018 – 2023 – Akadémia umení v Banskej Bystrici v odbore hra na gitare

2018 až súčasnosť – pedagóg hry na gitare, komornej hry a hry v súbore V SZUŠ lAVUTA

2017 – 2.miesto na súťaži študentov konzervatórií Slovenskej republiky

Matúš Tuček

Hra na bicie nástroje

Vzdelanie:

2019-2023 Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica, odbor: Bicie nástroje
( ukončené maturitnou skúškou)
2021,2023 Účasť na workshopoch a na Festivale bicích nástrojov v Brne
2023- súčasnosť Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení, odbor: bicie nástroje

 

Mgr. art. RGN Dip. Lubomír Rychlík,ArtD.

Flauta, hoboj, hudobná teória

Vzdelanie: Konzervatórium v Žiline – hoboj, Konzervatórium v Bánske Bystrici – flauta (nedokončené), Akadémia umení – Banská Bystrica – hoboj, York University – Health Sciences.
Pedagogickú prax získal na niekoľkých hudobných školách – ZUŠ Dolný Kubín, ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno, Performing Art Service York UK a v súčasnosti SZUŠ Lavuta Banská Bystrica. Umelecky pôsobil v súbore starej hudby Collegium pro Arte Antiqua, bol členom filharmonického zboru mesta Brna a v Anglicku koncertne spolupracoval z komorným súborom Valenzano Ensemble. V súčasnosti externe pôsobí v Štátnej Opere Bánska Bystrica. Počas pôsobenia v UK bol v registrácii učiteľov hudby Associated Board of Royal School of Music a členom niekoľkých hudobných organizácií ako napr. British Double Reed Society a London Inernational Exhibition of Early music.

Mgr.art. Miroslava Matisová, PaedDr.

Klavír, komorná hra

V rokoch 1985 – 1989 študovala na Konzervatóriu v Žiline hru na klavíri u D. Kurkovej. V štúdiu pokračovala na HTF Vysokej školy múzických umení v Bratislave u Mgr. Ivana Gajana (1990 – 1995) a súčasne študovala aj zborové dirigovanie u doc. L. Holáska (1993 – 1997) Svoje štúdiuim rozšírila aj o rigoróznu skúšku na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici. Pedagogickej činnosti sa venuje od roku 1997. Pôsobí ako pedagóg aj na Konzervatóriu Jána Levoslava Bella, kde vyučuje dirigovanie, hru na klavíri, vedenie zboru a korepetície.

Koncertná činnosť: http://www.youtube.com/watch?v=IqbSAiLkaT8

Mgr.art. Marta Oláhová

Klavír, korepetícia

Hru na klavíri študovala na Konzervatóriu vo Varne (Bulharsko) v triede prof. Eli Čorbadžijskej a v Žiline v triede prof. Dagmar Dubenovej. V štúdiách pokračovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede doc. Daniela Buranovského. V súčasnosti pôsobí aj na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, kde vyučuje hru na klavíri.

 

Mgr.Mária Opánska

Klavír, obligátny klavír, hudobná náuka, komorná hra

materská dovolenka

 

Mgr.Darina Kunková

Hudobný odbor – spev, hudobná teória, hudobná prípravka

Po ukončení základnej školy pokračovala v štúdiu na konzervatóriu v Žiline v odbore „spev“ v triede Aloisa Kubíčka, ktoré ukončila v roku 1985. V tom istom roku začala pôsobiť v Štátnej opere v Banskej Bystrici, ako členka zboru, ktorého členkou je aj v súčastnosti. Počas jej štúdia a pôsobenia v Štátnej opere, viedla kresťanský mládežnícky zbor v Kežmarku. Po ukončení pôsobenia v Kežmarku začala v roku 2002 viesť ženský spevácky zbor v chráme“ Michala Archanjela“ v Banskej Bystrici.

Marek Kocian

Hra na husle, komorná hra

2023- súčasnosť – Akadémia umení v Banskej Bystrici
2022- súčastnosť – Štátna opera externý člen orchestra
2017- súčasnosť – Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici

Pracovné skúsenosti:
2023- súčasnosť – SZUŠ Lavuta učiteľ hry na husle
2019- 2023 – ZUŠ Tlmače
2019-2020 – Plzeňská filharmónia externý člen
2018- 2020- Folklórny súbor Urpín- primáš
2017- 2018 – Komorný orchester slovenských učiteľov

Ferdinand Gombkötő

Hra na klasickej gitare, komorná hra

Vzdelanie:

2022- Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
Odbor: Hudba, hra na gitare
Vyššie odborné vzdelanie /terciárne/  ISCED 554, 5. a 6.r

2018-2022 Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
Odbor: Hudba, hra na gitare

Elena Prikhodko

Tanečná prípravka, klasický tanec

 

Mgr. Bianka Kollová

Výtvarný odbor

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár