Súkromná základná umelecká škola Lavuta v Banskej Bystrici

vyhlasuje

druhý ročník školskej súťažnej prehliadky v hre na klavíri

 

 HRA TÓNOV

Termín konania súťaže: 9.jún 2014

Miesto konania: koncertná sála SZUŠ Lavuta

Podmienky súťaže: dve skladby rôznych štýlových období z oblasti klasickej hudby,

podmienkou je hra spamäti.

Školská súťažná prehliadka je verejná.

 

Časový harmonogram: 14.00 – otvorenie súťaže

14.10 – PŠ

14.20 – I. ročník

14.35 – II.ročník

14.55 – III.ročník

15.30 – IV. ročník

15.55 – 1. ročník/2. časť

16.15 – 2. ročník/2.časť

16.25 – 3. ročník/2. časť

 

 

Koncert žiakov Konzervatória J.L.Bellu

 

                                        16.30 – vyhodnotenie súťažnej prehliadky

 

Výkony žiakov bude hodnotiť trojčlenná odborná porota v zložení: Mgr. art. Marta Oláhová,

PaedDr. Mgr. art. Miroslava Matisová,  Mgr. art. Miroslava Pastorková Kiseľová, PhD.

Žiaci budú na základe výkonu zaradení do pásiem: zlaté, strieborné a bronzové.

 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár