Žiačky speváckeho oddelenia zo speváckej triedy pani uč.Mgr. Dariny Kunkovej sa zúčastnili speváckej súťaže Kremnické Laso – 13.4.2018

Ich výkony si môžete pozrieť cez nasledujúci link:

58:20 Dominika Rusnáková – spev s vlastným sprievodom na ukulele
7:12:30 Karin Rusnáková, klavírny sprievod Dominika Rusnáková

https://zuskremnica.edupage.org/text27/?

 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár