Pozvývame vás na triedne koncerty žiakov v mesiaci máj:

22.5.2018 Triedny koncert klavírnej triedy pani uč. Mgr.art.Marty Oláhovej

23.5.2018 o 17:00 hod. triedny koncert žiakov gitarovej triedy pána uč. Vigaša

24.5.2018 o 17:00 triedny koncert žiakov klavírnej triedy pani uč. Mgr.art. Miroslavi Matisovej, PaedDr.

28.5.2018 triedny koncert žiakov gitarovej triedy pána uč. Kosca

30.5.2018 triedny koncert žiakov husľovej triedy pani uč. Mgr.art. Veroniky Škrovinovej

31.5.2018 triedny koncert žiakov flautovej triedy ána uč. Mgr.art. Lubomíra Rychlíka,PhD

31.5.2018 triedny koncert žiakov pani uč. DisArt. Magdalény Kartáčovej

 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár