Školský rok 2016/2017 sme zahájili zaujímavým a jedinečným projektom v spolupráci a s finančnou podporou firmy Medical Logistic. Za myšlienkou vzniku tejto súťaže stál busines manager Ján Spišiak, za čo mu ďakujeme.

Súťaž mala u detí aj rodičov veľký ohlas a jej výstupným dielom boli nielen práce žiakov, ale aj kalendár zostavený z ocenených prác detí.

Veríme, že podobné projekty a súťaže sa nám bude dariť organizovať aj naďalej.

 

 

 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár