Zápis na škoský rok 2024/2025 už prebieha!
Neodkladajte návštevu našej SZUŠ na poslednú chvíľu a príďte na zápis už teraz.☺️
Zápis prebieha do odboru hudobného, kde si môžete vybrať s viacerých druhov nástrojov, o ktoré vaše dieťa prejavuje záujem a nadanie.
Hra na gitare – klasickej, elektrickej a basovej, s možnosťou účinkovania v školskej kapele.
Hra na husliach.
Hra na flaute, hoboji, klarinete.
Hra na klavíry a keyboarde.
Spev – klasický, populárny, muzikálový.
Bicie nástroje.
Tanečný odbor – tanečná prípravka pre deti 5-6 ročné bez predchádzajúcej tanečnej skúsenosti, balet, scénický tanec, ľudový tanec – DFS Prvosienka.
Výtvarný odbor – výtvarne nadané deti sa ďalej zdokonaľujú v maľbe, kresbe, grafike a ďalších výtvarných technikách. Súčasťou je aj modelovanie z hliny.
Škola ponúka kvalitné umelecké vzdelanie vašim deťom, garantované kvalitným pedagogickým zázemím. Naši pedagógovia majú dlhoročné skúsenosti nie len s učením na SZUŠ, ale aj na umeleckých školách vyššieho typu.
STÁLE PONÚKAME NAJNIŽŠIE ŠKOLNÉ – 40,- /na pol rok.
Kontakt : 0908910871, skola.lavuta@gmail.co

 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár