ZÁPIS ŽIAKOV!!!
Pozývame Vás na zápis,
do našej Súkromnej základnej umeleckej školy Lavuta, na školský rok 2023/2024.
Zápis sa bude konať v mesiacoch máj – jún 2023, v čase od 13:00 do 18:00 v budove našej školy na Magurskej 14, BB.
Zápis prebieha do hudobného, tanečného a výtvarného odboru a je určený deťom a žiakom vo veku od 5 do 25 rokov.

V hudobnom odbore môžu deti študovať:
hru na klavír, keyboard, hru na husle, spev – klasický, muzikálový, moderný, hru na gitare – klasickej, elektrickej basovej, hru na flaute – zobcovej, priečnej, hru na hoboj, hru na klarinet, hru bicie nástroje, akrodeón….

V tanečnom odbore:
Tanečná prípravka pre deti od 5 rokov
Balet, ľudový tanec, moderný tanec

Vo výtvarnom odbore:
Maĺba, kresba, grafika, modelovanie, práca s hlinou

Kontakt: 0908910871, e-mail: skola.lavuta@gmail.com

 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár