Riaditeľ školy
Mgr. Alexander Daško
e-mail.: daskoal@gmail.com,
tel: +421905 240 711

Zástupkyňa riaditeľa
Mgr. art. Miroslava Kiseľová,PhD.
tel: +421908910871

 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár