Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku sme sa pred sviatkami rozlúčili Vianočným koncertom žiakov Hudobného a Tanečného odboru.

Prekrásnymi melódiami sme priblížili Vianočnú atmosféru deťom aj rodičom a spríjemnili si tak predsviatočné obdobie.

 

Čítať ďalej

Naši žiaci tanečného a hudObného odboru sa úspešne zúčastnili castingu do televíznej šou ZEM SPIEVA.

Pod vedením Evy Stráňavskej sa tak posúvajú ďalej a my sa tešíme na nich už priamo v programe.

Čítať ďalej

Dňa 2.6.2017 mala naša SZUŠ Lavuta česť uvítať na svojej pôde členov svetoznámeho súboru Alexandrovci. Deti tak mali možnosť zoznámiť sa s ich speváckym a inštrumentálnym umením a taktiež s ich históriou. Dozvedeli sa viac o vzniku tohto súboru i o tradičných hodobných nástrojoch ako napr.balalajka. Na záver mali deti možnosť zaspievať si spolu s […]

Čítať ďalej

 

DFS PRVOSIENKA  ROZKVITLA NA VIANOCE

A oslávila 35. Rokov účinkovania súboru

Detský Folklórny súbor PRVOSIENKA bol založený v roku 1980  ako súčasť odboru ZUČ

pri Dome kultúry pod vedením manželov Vlasty a Ľubomíra Gagovcov.

Od jari 1986 je  umeleckou vedúcou  a choreografkou súboru  Ing. Iveta Bariaková

Od októbra 1987 ďalšou umeleckou vedúcou […]

Čítať ďalej

Od septembra 2016 je ďalšou z možností pre záujemcov o tanečný odbor aj rómsky súbor  RFS Románo jilo – Cigánske srdce so svojou pôsobnosťou vo Zvolene. Záujemcovia sa tak môžu učiť tradičné rómske tance.

Vedúcim súboru je Peter Kačica .
Teto súbor pôsobí  29.6.2008.
Snažíme sa prezentovať rómsky folklór a zachovávať rómsku hudbu a […]

Čítať ďalej

Pozývame vás na jedinečnú udalosť, na stretnutie s členmi svetoznámeho telesa Alexandrovovci. V rámci stretnutie budete mať možnosť vypočuť si niekoľko ukážok z ich umenia a diskutovať s nimi.

Čítať ďalej

Školský rok 2016/2017 sme zahájili zaujímavým a jedinečným projektom v spolupráci a s finančnou podporou firmy Medical Logistic. Za myšlienkou vzniku tejto súťaže stál busines manager Ján Spišiak, za čo mu ďakujeme.

Súťaž mala u detí aj rodičov veľký ohlas a jej výstupným dielom boli nielen práce žiakov, ale aj kalendár zostavený z ocenených prác […]

Čítať ďalej

 

ZÁPIS ŽIAKOV!

Pozývame vás na zápis do SZUŠ Lavuta na školský rok 2017/2018, ktorý bude prebiehať v mesiacoch máj a jún a následne v septembri do 13.9.2017.

Zápis prebieha denne Pondelok – Piatok, v čase od 13:00 do 18:00, v budove našej školy na Magurskej Ulici č.14 – Sásová, BB.

Informovať sa môžete aj […]

Čítať ďalej

Pozývame Všetkých priaznivcov našej školy na Deň otvorených dverí, spojený so zápisom na školský rok 2017/2018.

Budete mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy, vidieť výsledky našej práce v podobe vystúpení žiakov hudobného a tanečného odboru, ako výstavu prác žiakov výtvarného odboru.

Čakám na vás bohatý hudobný program, kopec zábavy, ale ja tradičné maľovanie na tvár.

[…]

Čítať ďalej

Už tradične sa v mesiaci jún otvoria brány našej školy verejnosti. Naši žiaci prezentujú svoje umenie a rodičia majú možnosť nazrieť do procesu vyučovania a taktiež porovnať výkony jednotlivých žiakov, či progres vlastných detí. Je to taktiež jedinečná príležitosť pre diskusiu a výmenu skúseností, názorov a postrehov. Samozrejme je to aj príležitosť pre všetkých záujemcov […]

Čítať ďalej

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár