Študijné odbory

Hudobný odbor

spev
zborový spev
klavír
keyboard
akordeón
husle
viola
kontrabas
akustická gitara
elektrická gitara
bas gitara
zobcová flauta
priečna flauta
bicie nástroje
cimbal

Tanečný odbor

hudobno-pohybová výchova
tanečná príprava
klasický tanec
ľudový tanec
moderný tanec
džezový tanec
tanečná prax

literarno-dram

Literárno dramatický odbor

prípravná dramatická výchova
dramatické a slovesné oddelenie
príprava na vysoké školy umeleckého smeru

Výtvarný odbor

kresba
maľba
grafika
modelovanie
príprava na odborné školy

 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár