Mgr.art. Miroslava Pastorková Kiseľová PhD.

Spev – klasický a muzikálový, zástupkyňa riaditeľa

Operný spev študovala na Konzervatóriu v Žiline a po jeho ukončení ďalej na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, v triede Mgr. Zlatice Livorovej. Po ukončení štúdia sa venovala koncertnej činnosti a niekoľko rokov pôsobila ako sólistka Štátnej operi v Banskej Bystrici, kde stvárnila viacero závažných postáv mezosopránového odboru – Carmen (Carmen), Rómeo (Capuletovci a Montekovci), Maddaléna (Rigoleto), Rosina (Barbier zo Sevilli), Ramiro (Záhradníčka z lásky), Mercedes (Carmen) a iné. Súčasne pôsobila aj ako hosť v Štátnej opere v Košiciach a v Slovenskom národnom divadle, s ktorým sa okrem iného zúčastnila aj operného festivalu vo Švajčiarskom Solothurne v roli Loli (P.Mascagni – Sedliacka česť) a Ines (G.Verdi – Trubadúr). Koncertne spolupracovala s ŠKO Žilina a Orchestrom Slovenského rozhlasu. So Štátnou operou v Banskej Bystrici sa opakovane zúčastnila koncertných  turné v Japonsku v roli Carmen. V zahraničí ďalej účinkovala vo Švajčiarsku, Maďarsku, Poľsku a v Čechách. Počas svojej umeleckej praxe sa venovala aj pedagogickej činnosti, v ktorej pokračuje aj naďalej.
Od roku 2015 pôsobí aj ako pedagóg spevu, interpretačného semináru a metodológie hlavného predmetu na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.

Mgr. art. RGN Dip. Lubomír Rychlík

Flauta, hoboj, hudobná teória

Vzdelanie: Konzervatórium v Žiline – hoboj, Konzervatórium v Bánske Bystrici – flauta (nedokončené), Akadémia umení – Banská Bystrica – hoboj, York University – Health Sciences.
Pedagogickú prax získal na niekoľkých hudobných školách – ZUŠ Dolný Kubín, ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno, Performing Art Service York UK a v súčasnosti SZUŠ Lavuta Banská Bystrica. Umelecky pôsobil v súbore starej hudby Collegium pro Arte Antiqua, bol členom filharmonického zboru mesta Brna a v Anglicku koncertne spolupracoval z komorným súborom Valenzano Ensemble. V súčasnosti externe pôsobí v Štátnej Opere Bánska Bystrica. Počas pôsobenia v UK bol v registrácii učiteľov hudby Associated Board of Royal School of Music a členom niekoľkých hudobných organizácií ako napr. British Double Reed Society a London Inernational Exhibition of Early music.

Mgr.art. Miroslava Matisová

Klavír, komorná hra

V rokoch 1985 – 1989 študovala na Konzervatóriu v Žiline hru na klavíri u D. Kurkovej. V štúdiu pokračovala na HTF Vysokej školy múzických umení v Bratislave u Mgr. Ivana Gajana (1990 – 1995) a súčasne študovala aj zborové dirigovanie u doc. L. Holáska (1993 – 1997) Svoje štúdiuim rozšírila aj o rigoróznu skúšku na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici. Pedagogickej činnosti sa venuje od roku 1997. Pôsobí ako pedagóg aj na Konzervatóriu Jána Levoslava Bella, kde vyučuje dirigovanie, hru na klavíri, vedenie zboru a korepetície.
Dirigentská prax:
1992 – 1996 MSZ OFFIMO LAETITIA Tvrdošín
1994 – 1995 Akademický MSZ Tempus Bratislava
1996 – 1997 Vysokoškolský MSZ Technik Bratislava
1996 – 1997, 1999 – 2001 Dievčenský zbor Konzervatória Jána Levoslava Bellu
Koncertná činnosť: http://www.youtube.com/watch?v=IqbSAiLkaT8

Mgr.art. Eva Miškovičová,PhD.

Klavír

Vyštudovala Konzervatórium v Košiciach hru na klavíri (u Judity Debreovej), kde v roku 1992 absolvovala.

Rok pracovala ako učiteľka hry na klavíri a hudobnej teórie na Základnej umeleckej škole v Žiari nad Hronom.

V štúdiu pokračovala na HTF VŠMU v Bratislave na Katedre teórie hudby (prof. Juraj Beneš), ktoré ukončila v roku 1998. Ukončila doktorandské štúdium (prof. Juraj Hatrík).

Od roku 1998 vyučuje hudobno – teoretické predmety (hudobná teória, náuka o harmónii, náuka o kontrapunkte, náuka o hudobných formách) na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu a pôsobí ako asistentka teoretických predmetov na Katedre všeobecného základu na Fakulty múzických umení v Banskej Bystrici.

Príležitostne sa venuje hudobnej kritike, aktívne sa zúčastňuje hudobno-teoretických seminárov.

Mgr.art. Marta Oláhová

Klavír, korepetícia

Hru na klavíri študovala na Konzervatóriu vo Varne (Bulharsko) v triede prof. Eli Čorbadžijskej a v Žiline v triede prof. Dagmar Dubenovej. V štúdiách pokračovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede doc. Daniela Buranovského. V súčasnosti pôsobí aj na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, kde vyučuje hru na klavíri.

 

Mgr.art. Veronika Škrovinová

Husle

Po ukončení základnej školy pokračovala v štúdiu na konzervatóriu v Žiline a od roku 1990 na konzervatóriu v Bratislave. V roku 1995 ďalej začala štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, ktorú ukončila v roku 2000 v odbore – hudobné umenie – hra na husliach, pedagogika umeleckého odboru.

Po ukončení štúdia začala pôsobiť ako členka orchestra Štátnej opery v Banskej Bystrici, kde pôsobí až dodnes. V rokoch 1999 – 2000 pôsobila ako pedagóg na konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici a súčasne v rokoch 2001 – 2013 pedagogicky pôsobila v Základnej umeleckej škole v Brusne a na ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici. V súčasnosti je pedagógom hry na husliach v Súkromnej základnej umeleckej škole „ Lavuta“.

Eva Stráňavská

Husle, hra v ľudovom súbore

Študovala hru na husliach na Konzervatóriu v Žiline. Ako huslistka pôsobila v Štátnej filharmónii Košice, v Štátnom komornom orchestri Žilina a v Orchestri ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave.

V súčasnosti je členkou orchestra Štátnej opery v Banskej Bystrici.

Z pedagogickej praxe pôsobila na ĽŠU v Krásne nad Kysucou,v Bytči,na ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici. V súčasnosti vyučuje na SZUŠ Lavuta, kde sa okrem výučby hry na husliach venuje  ľudovej hudbe v DFS Prvosienka, s ktorou zaznamenala výrazné úspechy v rámci kraja.

 

Mgr. Darina Kunková

Hudobný odbor – spev, hudobná teória, hudobná prípravka

Po ukončení základnej školy pokračovala v štúdiu na konzervatóriu v Žiline v odbore „spev“ v triede Aloisa Kubíčka, ktoré ukončila v roku 1985. V tom istom roku začala pôsobiť v Štátnej opere v Banskej Bystrici, ako členka zboru, ktorého členkou je aj v súčastnosti. Počas jej štúdia a pôsobenia v Štátnej opere, viedla kresťanský mládežnícky zbor v Kežmarku. Po ukončení pôsobenia v Kežmarku začala v roku 2002 viesť ženský spevácky zbor v chráme“ Michala Archanjela“ v Banskej Bystrici. Od roku 2004 študovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici – v odbore“ pedagogika hudobnej výchovy“ a štúdium úspešne ukončila v roku 2008. Po ukončení štúdia na UMB, začala pôsobiť ako pedagóg v Súkromnej základnej umeleckej škole „Lavuta“ v Banskej Bystrici, kde pôsobím až doteraz.

 

Mgr.art. Jozef Sivák

Klasická gitara

Na gitare začal hrať ako žiak ZUŠ v Banskej Štiavnici (u J. Klimka) neskôr v Banskej Bystrici (u M. Turzu) po absolvovaní gymnázia navštevoval Konzervatórium J.L Bellu a neskôr Akadémiu umení u gitaristu Adama Marca. V oblasti klasickej hudby sa venuje hlavne komornej hudbe (duo Belančat – Sivák, duo Hammadová – Sivák, Banskobystrické gitarové kvarteto). Takisto je členom žánrovo odlišných zoskupení (Pas de Pitié, Guitar Trio, Kufour) Absolvoval niekoľko mesačný študijný pobyt na Kráľovskom konzervatóriu v Bruseli a na Akadémii Franza Liszta v Budapešti taktiež absolvoval kurzy u gitaristov ako S.Tennant, Eros Roselli, J.Labant, F. Ferraro, P. Steidl, R. Balauszko, M. Mysliveček, P.Pegoraro a iný. Umiestnenia zo súťaží v Dolnom Kubíne, v Brne a Handlovej.

 

Peter Vigaš

Hudobný odbor – elektrická a basová gitara

Je dlhoročným aktívnym hudobníkom, s bohatou praxou a skúsenosťami predovšetkým v oblasti populárnej hudby.

1980 –           profesionálne skúšky v agentúre Slovkoncert – odbor  gitara, spev

1980 – 1995   pravidelné účinkovanie v zahraničí v hudobných súboroch, ako  zamestnanec Slovkoncertu, neskôr ako slobodný umelec

2000 – 2017   zamestnanec Štátnej opery BB – člen zboru/tenor

2007 – 2017   učiteľ na ZSUŠ Lavuta – odbor elektrická a basová gitara

Dis. art. Marian Ďurčo

Tanečná prípravka, klasický tanec

Študoval na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave.

V súčasnosti pôsobí ako člen baletu Štátnej opery v Banskej Bystrici.

Ing. Iveta Bariaková

Ľudový tanec

Helena Homolková

ľudový tanec

Mgr.art. Veronika Valašťanová

Výtvarný odbor

kresba, maľba, grafika

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár