Mgr.art. Mária Opánska

Klavír, obligátny klavír, hudobná teória

Marek Horňák, DisArt.

klasická gitara, elektrická gitara

Mgr.art. Miroslava Kiseľová, PhD.

Spev – klasický a muzikálový, zástupkyňa riaditeľa

Operný spev študovala na Konzervatóriu v Žiline a po jeho ukončení ďalej na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, v triede Mgr. Zlatice Livorovej. Po ukončení štúdia sa venovala koncertnej činnosti a niekoľko rokov pôsobila ako sólistka Štátnej operi v Banskej Bystrici, kde stvárnila viacero závažných postáv mezosopránového odboru – Carmen (Carmen), Rómeo (Capuletovci a Montekovci), Maddaléna (Rigoleto), Rosina (Barbier zo Sevilli), Ramiro (Záhradníčka z lásky), Mercedes (Carmen) a iné. Súčasne pôsobila aj ako hosť v Štátnej opere v Košiciach a v Slovenskom národnom divadle, s ktorým sa okrem iného zúčastnila aj operného festivalu vo Švajčiarskom Solothurne v roli Loli (P.Mascagni – Sedliacka česť) a Ines (G.Verdi – Trubadúr). Koncertne spolupracovala s ŠKO Žilina a Orchestrom Slovenského rozhlasu. So Štátnou operou v Banskej Bystrici sa opakovane zúčastnila koncertných  turné v Japonsku v roli Carmen. V zahraničí ďalej účinkovala vo Švajčiarsku, Maďarsku, Poľsku a v Čechách. Počas svojej umeleckej praxe sa venovala aj pedagogickej činnosti, v ktorej pokračuje aj naďalej.
Od roku 2015 pôsobí aj ako pedagóg spevu, interpretačného semináru a metodológie hlavného predmetu na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.

Mgr. art. RGN Dip. Lubomír Rychlík,ArtD.

Flauta, hoboj, hudobná teória

Vzdelanie: Konzervatórium v Žiline – hoboj, Konzervatórium v Bánske Bystrici – flauta (nedokončené), Akadémia umení – Banská Bystrica – hoboj, York University – Health Sciences.
Pedagogickú prax získal na niekoľkých hudobných školách – ZUŠ Dolný Kubín, ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno, Performing Art Service York UK a v súčasnosti SZUŠ Lavuta Banská Bystrica. Umelecky pôsobil v súbore starej hudby Collegium pro Arte Antiqua, bol členom filharmonického zboru mesta Brna a v Anglicku koncertne spolupracoval z komorným súborom Valenzano Ensemble. V súčasnosti externe pôsobí v Štátnej Opere Bánska Bystrica. Počas pôsobenia v UK bol v registrácii učiteľov hudby Associated Board of Royal School of Music a členom niekoľkých hudobných organizácií ako napr. British Double Reed Society a London Inernational Exhibition of Early music.

Mgr.art. Miroslava Matisová, PaedDr.

Klavír, komorná hra

V rokoch 1985 – 1989 študovala na Konzervatóriu v Žiline hru na klavíri u D. Kurkovej. V štúdiu pokračovala na HTF Vysokej školy múzických umení v Bratislave u Mgr. Ivana Gajana (1990 – 1995) a súčasne študovala aj zborové dirigovanie u doc. L. Holáska (1993 – 1997) Svoje štúdiuim rozšírila aj o rigoróznu skúšku na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici. Pedagogickej činnosti sa venuje od roku 1997. Pôsobí ako pedagóg aj na Konzervatóriu Jána Levoslava Bella, kde vyučuje dirigovanie, hru na klavíri, vedenie zboru a korepetície.
Dirigentská prax:
1992 – 1996 MSZ OFFIMO LAETITIA Tvrdošín
1994 – 1995 Akademický MSZ Tempus Bratislava
1996 – 1997 Vysokoškolský MSZ Technik Bratislava
1996 – 1997, 1999 – 2001 Dievčenský zbor Konzervatória Jána Levoslava Bellu
Koncertná činnosť: http://www.youtube.com/watch?v=IqbSAiLkaT8

Mgr.art. Marta Oláhová

Klavír, korepetícia

Hru na klavíri študovala na Konzervatóriu vo Varne (Bulharsko) v triede prof. Eli Čorbadžijskej a v Žiline v triede prof. Dagmar Dubenovej. V štúdiách pokračovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede doc. Daniela Buranovského. V súčasnosti pôsobí aj na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, kde vyučuje hru na klavíri.

 

Mgr.art. Veronika Škrovinová

Husle

Po ukončení základnej školy pokračovala v štúdiu na konzervatóriu v Žiline a od roku 1990 na konzervatóriu v Bratislave. V roku 1995 ďalej začala štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, ktorú ukončila v roku 2000 v odbore – hudobné umenie – hra na husliach, pedagogika umeleckého odboru.

Po ukončení štúdia začala pôsobiť ako členka orchestra Štátnej opery v Banskej Bystrici, kde pôsobí až dodnes. V rokoch 1999 – 2000 pôsobila ako pedagóg na konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici a súčasne v rokoch 2001 – 2013 pedagogicky pôsobila v Základnej umeleckej škole v Brusne a na ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici. V súčasnosti je pedagógom hry na husliach v Súkromnej základnej umeleckej škole „ Lavuta“.

Mgr. Darina Kunková

Hudobný odbor – spev, hudobná teória, hudobná prípravka

Po ukončení základnej školy pokračovala v štúdiu na konzervatóriu v Žiline v odbore „spev“ v triede Aloisa Kubíčka, ktoré ukončila v roku 1985. V tom istom roku začala pôsobiť v Štátnej opere v Banskej Bystrici, ako členka zboru, ktorého členkou je aj v súčastnosti. Počas jej štúdia a pôsobenia v Štátnej opere, viedla kresťanský mládežnícky zbor v Kežmarku. Po ukončení pôsobenia v Kežmarku začala v roku 2002 viesť ženský spevácky zbor v chráme“ Michala Archanjela“ v Banskej Bystrici. Od roku 2004 študovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici – v odbore“ pedagogika hudobnej výchovy“ a štúdium úspešne ukončila v roku 2008. Po ukončení štúdia na UMB, začala pôsobiť ako pedagóg v Súkromnej základnej umeleckej škole „Lavuta“ v Banskej Bystrici, kde pôsobím až doteraz.

 

Elena Prikhodko

Tanečná prípravka, klasický tanec

 

Bianka Kollová

Výtvarný odbor

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár