Zápis na škoský rok 2024/2025 už prebieha! Neodkladajte návštevu našej SZUŠ na poslednú chvíľu a príďte na zápis už teraz. Zápis prebieha do odboru hudobného, kde si môžete vybrať s viacerých druhov nástrojov, o ktoré vaše dieťa prejavuje záujem a nadanie. Hra na gitare – klasickej, elektrickej a basovej, s možnosťou účinkovania v školskej kapele. […]

Čítať ďalej

Dnes si naši žiaci v rámci hodiny hudobnej náuky, mali možnosť vypočuť klavírne skladby viacerých autorov a to v podaní študentiek z konzervatória Jána Leboslava Bellu. Veríme, že ich takáto živá skúsenosť s majstrovstvom tých, ktorí kedysi boli tiež len žiakmi základnej umeleckej školy inšpiruje a možno sa tiež uberú v ich šlapajách. A ak […]

Čítať ďalej

Kde môžete najbližšie vidieť náš DFS Prvosienka?

v rámci dní tanca v SC Európa.
Takže si určite nájdite čas

Čítať ďalej

V pondelkovom teleráne si budete môcť pozrieť členov Rómskeho folklórneho súboru Románo Jilo, ktorý je jedným z telies našej školy už niekoľko rokov!

Čítať ďalej

Nádherné práce našich žiakov poputovali do výtvarnej súťaže.

Čítať ďalej

Ocenenie našej práce a našej žiačky! Medzi tromi ocenenými bola po dôslednom výbere aj naša žiačka hry na klavíri – Hanka Tomčakovská. Za jej úspešným štúdiom a vynikajúcimi študijnými výsledkami stojí naša dlhoročná pedagogička Mgr.art.Miroslava Matisová, PaedDr. Ďakujem obidvom za skvelú reprezentáciu našej školy a rodičom za podporu a spoluprácu so školou.

Čítať ďalej

Zahlasujte aj za našu planétku! Už krúži v SC Európa spolu s ďalšími nádhernými planétkami, ktoré vytvorili deti zo základných a základných umeleckých škôl v BB. Tú našu si určite všimnete A ak by ste predsa nevedeli, ktorá to je, napovie vám Malý princ

Čítať ďalej

Akordy pomoci: Večer na podporu Ukrajiny. Aj my zo SZUŠ Lavuta sme prispeli k hudobnému programu na benefičnom koncerte, ktorý sa konal na Konzervatóriu J.L.Bellu, 6.2. 2024. V klavírnom duete zaznela skladba Melódia, v podaní našich žiačok Terezky Hrabovskej a Júlie Husákovej .

Čítať ďalej

Vianočné vystúpenie pre seniorov v BB  21.12.2023 sme stihli  ešte obdarovať aj našich deduškov a babičky v domove seniorov. Aj oni sa tešia na Vianoce a tak sme im to čakanie spestrili tancom, hudbou a spevom. A neobdarovali sme len ich, ale aj seba. Veď čo už móže byť krajšie, ako vidieť radosť v ich […]

Čítať ďalej
Čítať ďalej

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár