Tak ako každoročne aj tento rok sa v mesiacoch máj a jún bude konať na našej škole Deň otvorených dverí. Jeho účelom je umožniť všetkým záujemcom o štúdium na našej škole nahliadnnuť do vyučovacieho procesu, vidieť a zažiť atmosféru školy, komunikovať s pedagógmi, žiakmi a rodičmi, podeliť sa o názory a skúsenosti. V rámci Dňa otvorených dverí bude súčasne prebiehať aj prehliadka jednotlivých odborov v podobe jednotlivých vystúpení žiakov SZUŠ Lavuta. Samozrejme nebudú chýbať ani zábavné aktivity – maľovanie na tvár, hudobno teoretické hry, súťaž o najkrajšiu maľbu na chodník a iné. Termín bude priebežne upresnený. Už teraz sa na Vás tešíme.

 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár