Riaditeľstvo Súkromnej základnej umeleckej školy Magurská 14, Banská Bystrica vypisuje
v zmysle § 5 vyhlášky MŠ SR zo 6. augusta 2008 o základnej umeleckej škole č. 324/2008 Z.z.

Talentové skúšky pre šk. rok 2014-2015
Prvé kolo prijímacích skúšok sa bude konať v priebehu mesiaca máj a jún 2014. Druhé kole prijímacích skúšo bude prebiehať od 1.9. do 13.9.2014. Prijímacích pohovor je možné dohodnúť aj individuálne, po telefonickom dohovore s vedením školy.

Kritéria na prijatie žiaka do základného štúdia pre jednotlivé odbory:

Kritéria na prijatie do Hudobného odboru – hra na flaute, gitare, husliach, klavíri, keyboarde, klarinete, saxofóne, cimbale, spev, zborový spev
-vytliesknaie zadaného rytmu
-hudobné cítenie
-spev pripravenej piesne

Kritéria na prijatie do Tanečného odboru
-sústredenosť
-koordinácia pohybu
-vytlieskanie zadaného rytmu
-hudobné cítenie
-tanečný prejav
-tanečná pamäť

TS prebiehajú formou predcvičovania tanečných prvkov, pohybových hier, krátkych tanečných variácií
preto je potrebné, aby si dieťa prinieslo vhodný tanečný úbor: tričko, legíny, tanečné cvičky…

Kritéria na prijatie do Výtvarného odboru
kresba-maľba – ľubovoľná téma

Kritéria na prijatie do Literárno-dramatického odboru
prednes pripravenej poézie alebo prózy
improvizácia na zadanú tému

● Do prípravného štúdia zaraďuje riaditeľ školy uchádzačov na základe zistených predpokladov na štúdium vo zvolenom odbore.
● Do základného štúdia a do štúdia pre dospelých zaraďuje riaditeľ školy uchádzačov na základe výsledkov talentovej skúšky a odporúčania prijímacej komisie. Do základného štúdia môže výnimočne zaradiť aj nadaných uchádzačov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek určený v učebnom pláne odboru, prípadne predmetu.

Prípravné štúdium Základné štúdium Štúdium pre dospelých
Hudobný odbor   PŠ I. 35,-€
PŠ II. 35,-€ 35,-€ 50,-€
Výtvarný odbor 35,-€ 35,-€ 50,-€
Tanečný  odbor 35,-€ 35,-€ 50,-€
Literárno-dramatický odbor 35,-€ 35,-€ 50,-€
 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár