Pozývame vás na zápis do našej Súkromnej základnej umeleckej školy Lavuta! Zápis bude prebiehať priebežne v mesiacoch máj – jún 2022, v čase od 13:00 do 18:00 v budove našej školy na Magurskej 14 – Sásová (areál škôlky), do HUDOBNÉHO, TANEČNÉHO (tanečná prípravka pre deti od 5 rokov, ľudový tanec DFS Prvosienka) A VÝTVARNÉHO ODBORU!!!! […]

Čítať ďalej

Od 3.5.2021 ostáva vyučovanie na na našej škole nezmenené – individuálne predmety prezenčnou formou (okrem spevu a dychových nástrojov)
Kolektívne predmety – dištančná forma

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021/

https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/

Čítať ďalej

Gratulujeme ešte mladučkým, no už úspešným huslistom k skvelému umiestneniu na celoslovenskej súťažnej prehliadke Svetozára Stračinu ,,Detvianska zlatá struna,, v Detve, dňa 24.5.2019.
GRATULUJEME!!

Čítať ďalej

Dňa 7. mája sa žiaci SZUŠ Lavuta zúčastnili celoslovenskej klavírnej prehliadky ” Banskoštiavnické kladivká 2019″.  Celkovo sa na súťaži prezentovali žiaci zo 47 ZUŠ z celého Slovenska. Klavírna prehliadka bola na vysokej profesionálnej úrovni, kde sa konfrontovali hudobno – interpretačné klavírne zručnosti a vedomosti žiakov. Mladí klaviristi mohli navzájom porovnať svoje klavírne umelecké kvality a súčasne […]

Čítať ďalej

Na vystúpení sa predstavia žiaci hudobného odboru SZUŠ Lavuta. Tešíme sa na vašu účasť.-)

Čítať ďalej

Máme kapelu…huráá

On May 6, 2019 By

Konečne sa nám podarilo dať dokopy okrem komorného dychového súboru, aj nastálo fungujúcu kapelu, s pravidelnými skúškami. Je to pre decká veľká príležitosť a skúsenosť zažiť prácu v zoskupení, rozšíriť svoje hudobné obzory a študovať spoločne repertoár.

Čítať ďalej

Žiačky speváckych tried sa zúčastnili súťaže Pink Song vo Zvolene. Obidve úspešne.-)
Eliška Bottková – Bronzové pásmo – kategória 1A
Mária Palušová – Bronzové pásmo – kategória 3B

Čítať ďalej

Gratulujeme nášmu žiakovi Šimonovi Kapustovi za umiestnenie v bronzovom pásme na klavírnej súťaži Hviezdy hrajú srdcom. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy:-)

Čítať ďalej

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár