Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola dnes oficiálne privítal v priestoroch Obradnej siene Radnice zlatú olympijskú medailistku Anastasiu Kuzminovú.
V sprievode svojho manžela Daniela Kuzmina a trénera Juraja Sanitru si „zlatá” Nasťa vychutnala emotívny hudobný program, ktorý si pre ňu pripravili žiaci a ich pedagógovia zo súkromnej základnej umeleckej školy Lavuta a prezrela si výstavu pod názvom „Naša zlatá Nasťa”. Tá sa nachádza v priestoroch Radnice a autormi kresieb a malieb sú deti z materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica.
Primátor mesta vo svojom príhovore pripomenul dôležitosť športových vzorov pre každú generáciu a poďakoval Anastasii Kuzminovej za to, že práve ona je príkladom pre mladých ľudí či už sa jedná o oblasť športu alebo jej pokoru a skromnosť.
Po zápise do pamätnej knihy mesta jej primátor daroval stolovú hru Zábavné putovanie Banskou Bystricou pre syna Jeliseja.

http://www.banskabystrica.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=47227

 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár