Štvrtok, 19.12 sa pobočka našej knižnice pre deti a mládež odela do nádhernej predvianočnej atmosféry. S deťmi zo ZŠ, ako aj s klientmi DSS Prameň sme sa rozprávali o krásnych Vianociach, ktoré už klopú na dvere nás všetkých. Deti nám zavinšovali s peknými koledami, ktoré ešte viac umocnil hudobný doprovod malých muzikantov zo súkromnej hudobnej školy Lavuta. Vôňu Vianoc navodila výroba oblátok, voskových sviečok a ukážky ručných prác našej staršej generácie. Za príjemne prežitý deň, voňu medu, ihličia a škorice, ale hlavne za iskričky radosti v detských očkách ešte raz všetkým ďakujeme a prajeme požehnané vianočné sviatky, ako aj veľa šťastia, zdravia a radosti v novom roku.
Mgr. Ivana Hollá

http://www.vkmk.sk/

 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár