Od 3.5.2021 ostáva vyučovanie na na našej škole nezmenené – individuálne predmety prezenčnou formou (okrem spevu a dychových nástrojov)
Kolektívne predmety – dištančná forma

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-3-5-2021/

https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/

 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár