Pozývame vás na zápis do našej Súkromnej základnej umeleckej školy Lavuta!
Zápis bude prebiehať priebežne v mesiacoch máj – jún 2022, v čase od 13:00 do 18:00 v budove našej školy na Magurskej 14 – Sásová (areál škôlky),
do HUDOBNÉHO, TANEČNÉHO (tanečná prípravka pre deti od 5 rokov, ľudový tanec DFS Prvosienka) A VÝTVARNÉHO ODBORU!!!!
V hudobnom odbore deti môžu študovať hru na klavíri, keyboarde, hru na husliach, zobcovej flaute, priečnej flaute, hoboji, klarinete, gitare, basovej gitare, kontrabase, spev – klasický, populárny a muzikáloví.
V tanečnom odbore moderný, ľudový a klasický tanec – balet. Priestor je aj pred detičky od 5 rokov v rámci tanečnej prípravky.
Výtvarný odbor je určený pre deti s výtvarným talentom, kde sa učia rozmanité výtvarné techniky – maľbu, kresbu, grafiku, modelovanie atď.
Zápis je určený pre deti a žiakov od 5 do 25 rokov.
KONTAKT:0908910871, skola.lavuta@gmail.com
 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár