Naši žiaci sa zúčastnia Prvého ročníka celoslovenskej súťaže v hre na klavíri pre žiakov ZUŠ

29.4.2014

 

Prečo študovať u nás?

✓ poloha školy
✓ nízke školné
✓ veľa odborov
✓ skúsení pedagógovia

Kontakt na školu

Magurská 14
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 0905 240 711
Mail: skola.lavuta@gmail.com
Mapa+Formulár